مطالب جدید

هشت تا از بهترین موتورسیکلت های سبک scrambler در سال 2020 و 2021

این موتورسیکلت ها شامل هشت نوع از هشت شرکت مختلف موتورسیکلت سازی است که شامل دوکاتی، رویال انفیلد، موتو گوزی، تریومف، ایندیان، بنلی ، هاسکوارنا و یاماها میباشد که که همگی جزو با کیفیت ترین موتورسیکلت سازان دنیا هستند

مطالب جدید

هشت تا از بهترین موتورسیکلت های سبک scrambler در سال 2020 و 2021

این موتورسیکلت ها شامل هشت نوع از هشت شرکت مختلف موتورسیکلت سازی است که شامل دوکاتی، رویال انفیلد، موتو گوزی، تریومف، ایندیان، بنلی ، هاسکوارنا و یاماها میباشد که که همگی جزو با کیفیت ترین موتورسیکلت سازان دنیا هستند

موتورسیکلت های جدید