مطالب جدید

قسمت سوم-فصل اول- ganga aarati در هند!!!

موتورسواری به لکنو – قلب و پایتخت اوتار پرادش. بزرگراه های خسته کننده ، ساختمانهای زرق و برق دار و روغن زدن به زنجیر ها این قسمت است. دور دوم سفر به سمت میانمار و فراتر از آن!

هشت تا از بهترین موتورسیکلت های سبک scrambler در سال 2020 و 2021

این موتورسیکلت ها شامل هشت نوع از هشت شرکت مختلف موتورسیکلت سازی است که شامل دوکاتی، رویال انفیلد، موتو گوزی، تریومف، ایندیان، بنلی ، هاسکوارنا و یاماها میباشد که که همگی جزو با کیفیت ترین موتورسیکلت سازان دنیا هستند

مطالب جدید

قسمت سوم-فصل اول- ganga aarati در هند!!!

موتورسواری به لکنو – قلب و پایتخت اوتار پرادش. بزرگراه های خسته کننده ، ساختمانهای زرق و برق دار و روغن زدن به زنجیر ها این قسمت است. دور دوم سفر به سمت میانمار و فراتر از آن!

هشت تا از بهترین موتورسیکلت های سبک scrambler در سال 2020 و 2021

این موتورسیکلت ها شامل هشت نوع از هشت شرکت مختلف موتورسیکلت سازی است که شامل دوکاتی، رویال انفیلد، موتو گوزی، تریومف، ایندیان، بنلی ، هاسکوارنا و یاماها میباشد که که همگی جزو با کیفیت ترین موتورسیکلت سازان دنیا هستند

موتورسیکلت های جدید